Het ontstaan, het doel en de activiteiten van Jamaat Ahle Soennat Nederland/ Djama-E-Masdjied Qadri.

Stichting Jamaat Ahle Soennat Nederland is beheerder van het complex en de moskee heet Djama-E-Masdjied Qadri ( Al Qadri Moskee ). Deze organisatie is in 1976 ontstaan als een vereniging en opgericht door de eerwaarde Mubaligh-E-Islam Hazrat Allama Maulana Syed Sa’adat Ali Qadri (r.a.). De vereniging kreeg toen de naam “Aqaidoel Islam“. In 1992 is de vereniging omgezet in een stichting.

Jamaat Ahle Soennat organiseert regelmatig diverse activiteiten op religieus en sociaal maatschappelijk gebied tevens op landelijk- en internationaal niveau. Zoals gebruikelijk binnen een islamitisch soennitisch (hanafie) moskee wordt er 5 x per dag het salaat (gebed) verricht.

Tijdens de djoema (vrijdags gebed) en de maand Ramadaan (vasten) wordt de moskee druk bezocht en bij de 2 grootste feestdagen, Ied-ul-Adha (offer feest) en Ied-ul-Fitr (suikerfeest) wordt de moskee zodanig bezocht dat er wordt uitgeweken naar andere ruimtes binnen het complex om de moskee bezoekers de mogelijkheid te bieden voor het gebed. 

Momenteel zijn wij nog druk bezig met het opzetten van deze website van de stichting, en is, zoals u ziet, nog niet helemaal gereed. We streven ernaar om dit op korte termijn gereed te hebben.